Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące odstąpienia od umowy dostępne w regulaminie sklepu punkt VII
http://www.emili.pl/webpage/regulamin-.html 

Miejscowość i data: ………………………………..
Sklep internetowy WWW ………………………………..
Nazwa ………………………………..
Adres ………………………………..
NIP ………………………………..
REGON ………………………………..
Dane Konsumenta
Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………
Adres: ………………………………….………………………………………………………………….
Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..
Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….
Nr konta: ………………………………….……………………………………………………………….
Informacje o produktach
Nawa produktu/ów:
………………………………….……………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………….
Data zakupu: ………………………………..
Wartość zakupionego produktu/ów (wraz z kosztem dostawy): ………………………………..
Forma zapłaty: ………………………………..
Data otrzymania produktu/ów: ………………………………..
Oświadczenie kupującego
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o
dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta
bankowego.
………………………………..
podpis Kupującego